Značajan napredak u projektu Aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi: modernizacija sustava odvodnje i bodovoda

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Projekt izgradnje sustava javne odvodnje kanalizacije, sanacije vodovodne mreže te izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi, ključan je za očuvanje okoliša i poticanje turističkog razvoja ovog područja. Projekt istovremeno doprinosi smanjenju regionalnih razlika i promicanju socijalne stabilnosti u Hrvatskoj.

Izgradnja ovog velikog projekta, koji je započeo 2019. godine, omogućit će spoj na kanalizacijsku mrežu za preko 80% objekata u Ninu, Privlaci i Vrsiju, predstavljajući značajan napredak u odnosu na prethodno stanje. Projekt obuhvaća izgradnju 104 km kanalizacijske mreže, 34 crpne stanice, sanaciju 31.6 km vodovodne mreže, te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s kapacitetom 26,000 ES i podmorskim ispustom dužine 4.4 km.

Ukupna vrijednost projekta prelazi 438,89 milijuna kuna bez PDV-a, s financijskom podrškom EU od 71.57% kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, doprinosom „Hrvatskih voda“, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te lokalnih samouprava – Nin, Privlaka i Vrsi.

Dosadašnji napredak uključuje izgradnju preko 90% kanalizacijske mreže, ugradnju 24 crpne stanice, izgradnju jedne glavne crpne stanice i sanaciju preko 27 km vodovodne mreže. Uređaj za pročišćavanje UPOV Grgur trenutno je oko 50% završen.

Građani mogu očekivati puštanje uređaja UPOV Grgur u pokusni rad početkom ljeta 2024., s planom da će pročišćene otpadne vode biti ispuštene u Virsko more na dubini od 30 m. Projektiran je da zadovolji potrebe područja za sljedećih 30 godina. Tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana predviđen je prekid radova, koji će se nastaviti u siječnju.

Za detaljnije informacije o ovom projektu posjetite www.vodovod-vir.hr.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!