Zadarska županija sufinancira uređenje i opremanje dječjih igrališta

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Zadarska županija objavila je Javni poziv za financiranje uređenja i opremanja dječjih igrališta, kojim će se dodijeliti ukupan iznos od 100 tisuća eura za projekte gradova i općina.

Sredstva pomoći namijenjena su za sufinanciranje programa/projekata uređenja i opremanja dječjih igrališta u jedinicama lokalne samouprave na području Zadarske županije, a prihvatljivi troškovi su izrada projektne dokumentacije; izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekata; sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekata ili dijela objekata; opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša i uređenje vanjskih terena.

„Uređenjem dječjih igrališta osigurat će se kvalitetan prostor za druženje djece i odraslih, a djeca će imati siguran prostor za igru. Ovo je nastavak provedbe našeg obećanja o 40 dječjih igrališta u četiri godine. Kroz protekle tri godine sufinancirali smo 31 projekt igrališta diljem županije, a kroz ovaj javni poziv osigurat ćemo sredstva za još najmanje njih deset“, najavio je župan Božidar Longin.

Pravo na podnošenje prijava, korisnici sredstava pomoći su jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) s područja Zadarske županije koje provode program/projekt uređenja i opremanja dječjih igrališta. Rok za dostavu prijave počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Zadarske županije, a završava 30. travnja 2024. godine

Maksimalni iznos sredstava pomoći kojim Zadarska županija može sudjelovati u financiranju po pojedinačnom programu/projektu je 10 tisuća eura. Programe/projekte jedinica lokalne samouprave od 1. do 4. stupnja razvijenosti (ispodprosječno razvijene JLS – potpomognuta područja) Zadarska županija može financirati do 95% iznosa vrijednosti programa/projekta, a programe/projekte jedinica lokalne samouprave 5. do 8. stupnja razvijenosti (iznadprosječno razvijene JLS) maksimalno do 75% iznosa vrijednosti programa/projekta.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!