Zadarska županija objavila Javni poziv za dodjelu potpora mikro poduzetnicima

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Zadarska županija kao provoditelj Programa za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima objavila je Javni poziv za dodjelu potpora iz Proračuna Zadarske županije za 2024. godinu.

Pravo na podnošenje prijava imaju mikro subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva. Da bi se prijavili, poduzetnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Imati najmanje 2 zaposlena (uključujući vlasnika obrta) i manje od 10 zaposlenih u mjesecu prije objave javnog poziva (u travnju 2024.);
Sjedište i poslovanje na području Zadarske županije;
Obavljati djelatnost tijekom cijele godine;
Biti u cijelosti u privatnom vlasništvu;
Nemati evidentiran dug po osnovi javnih davanja (dokazuje se potvrdom nadležne Porezne uprave);
Nemati blokiran žiro-račun (dokazuje se BON-2 obrascem);
Nad njima ne smije biti otvoren stečajni postupak ili predstečajna nagodba te ne smiju biti u postupku likvidacije;
Imati podmirene obveze prema Zadarskoj županiji.

Potpore se odobravaju isključivo za aktivnosti koje su u funkciji obavljanja djelatnosti prijavitelja, a koje su kod obrta navedene kao “pretežita” djelatnost (dokazuje se izvatkom iz Obrtnog registra). Namjena dodjele potpora je očuvanje i poticanje poslovne aktivnosti mikro poduzetnika.

Potpora za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine iznosi 50% prihvatljivih troškova, a najviše 3.000,00 eura po poduzetniku. Prihvatljivi troškovi uključuju nabavu strojeva, radnih strojeva, alata i opreme pojedinačne vrijednosti veće od 500,00 eura bez PDV-a s rokom upotrebe duljim od godine dana.

U tekstu Javnog poziva objavljenog na mrežnoj stranici Zadarske županije propisani su namjena i uvjeti dodjele potpore, visina iznosa potpore, korisnici potpora, potrebna dokumentacija za obradu zahtjeva, postupak dodjele potpora te ostala pitanja vezana za provedbu Programa.

Pozivaju se svi mikro poduzetnici koji zadovoljavaju uvjete Programa da podnesu zahtjev za dodjelu potpore. Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. rujna 2024. godine.

Za više informacija, posjetite službenu stranicu Zadarske županije ili kontaktirajte nadležni ured. Ne propustite ovu priliku za podršku u povećanju konkurentnosti vašeg poslovanja!


PODIJELI S PRIJATELJIMA!