Zadarska županija raspisala Javni poziv za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Zadarska županija i ove je godine raspisala Javni poziv za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima. Cilj ove inicijative je očuvanje i poticanje poslovne aktivnosti mikro poduzetnika na području Zadarske županije. Bespovratne potpore dodjeljuju se za nabavu opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti u sektoru malog gospodarstva.

“Pozivamo mikro poduzetnike koji zadovoljavaju uvjete da podnesu zahtjev za dodjelu potpore, a pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 3 tisuće eura,” izjavio je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam, Ante Sjauš.

Za 2024. godinu, u proračunu Zadarske županije osigurana su sredstva u iznosu od 80 tisuća eura. Potpore su namijenjene mikro subjektima malog gospodarstva s 2 do 10 zaposlenih, koji imaju sjedište i poslovanje na području Zadarske županije te obavljaju djelatnost tijekom cijele godine. Prijave se podnose za sufinanciranje projekata provedenih ili koji će biti provedeni tijekom 2024. godine, a prihvatljivi troškovi su oni nastali u razdoblju od 1. siječnja 2024. do podnošenja prijave.

“Ciljevi dodjele potpora su smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja, povećanje broja gospodarskih subjekata te konkurentnosti u sektoru malog gospodarstva. Programom se sufinancira zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme te nabava suvremenih strojeva kako bi se osnažio sektor malih proizvodnih i uslužnih djelatnosti, postigla konkurentna prednost i podigla kvaliteta stručne osposobljenosti zaposlenika,” dodao je pročelnik Sjauš.

Potpora za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine iznosi 50% prihvatljivih troškova, a maksimalno 3.000 eura po poduzetniku. Prihvatljivi troškovi uključuju nabavu strojeva, radnih strojeva, alata i opreme pojedinačne vrijednosti veće od 500 eura bez PDV-a, s rokom upotrebe duljim od jedne godine.

U tekstu Javnog poziva, objavljenog na mrežnoj stranici Zadarske županije, propisani su namjena i uvjeti dodjele potpore, visina iznosa potpore, korisnici potpora, potrebna dokumentacija za obradu zahtjeva, postupak dodjele potpora te ostala pitanja vezana za provedbu Programa. Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. rujna 2024. godine.

Za dodatne informacije, zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za gospodarstvo i turizam na sljedeće kontakte:

Iz Zadarske županije podsjećaju poduzetnike i na još uvijek aktualni program KREDITOM DO USPJEHA putem subvencioniranja kamata na kredite. Ovaj program omogućava malim i srednjim poduzetnicima bolji pristup financijskim sredstvima kroz subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite. Programom se odobravaju krediti u iznosu od 30 do 400 tisuća eura za investicije, a županija subvencionira kamatnu stopu od 2% godišnje za cijelo vrijeme trajanja kredita. Rok otplate kredita može biti do 10 godina, uz poček do dvije godine.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!