Grad Zadar objavio javni natječaj za kupnju POS stanova na Smiljevcu

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Grad Zadar objavio je javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (POS) na području Smiljevca. Ovaj natječaj ima za cilj utvrđivanje Liste reda prvenstva za buduće kupce stanova, a otvoren je za sve građane – državljane Republike Hrvatske. Poseban prioritet imaju osobe koje nemaju adekvatno riješeno stambeno pitanje.

Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Grada Zadra ili u pisarnici Grada Zadra. Uz zahtjev, potrebno je priložiti dokumentaciju koja uključuje domovnicu, potvrdu zemljišnoknjižnog odjela, važeći ugovor o najmu stana ili ovjerenu izjavu o stanovanju, uvjerenje o prebivalištu, rodne listove za djecu, vjenčani list ili ovjerenu izjavu o izvanbračnoj zajednici, dokaz o uzdržavanju, dokaz o školskoj spremi, rješenje o utvrđenom stupnju invaliditeta, potvrdu o statusu hrvatskog branitelja, potvrdu o statusu obitelji poginulog branitelja i potvrdu o nekažnjavanju.

Zahtjevi se mogu podnijeti putem pošte ili osobno u pisarnici Grada Zadra do 25. lipnja 2024. godine. Bodovanje i uvrštavanje na Listu reda prvenstva provest će se prema Odluci o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova po Programu POS-a.

Prijedlog Liste reda prvenstva bit će objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Zadra. Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed i bodovanje u roku od osam dana od dana objavljivanja prijedloga Liste. Konačna lista bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Grada Zadra.

Ovaj natječaj predstavlja važan korak ka osiguravanju stambenog zbrinjavanja građana Grada Zadra, omogućujući im da uz pomoć programa društveno poticane stanogradnje dođu do svog doma.

FOTO: Ilustracija


PODIJELI S PRIJATELJIMA!