MALI ZELENI Brojke o odvajanju otpada dokazuju da smo ekološki osviješteni!

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

BJELOVAR – Iako su trenutno aktualne druge teme, uvijek popularna i hvalevrijedna je ona o odvajanju otpada koji se smatra posebnim činom zaštite okoliša. Odgovorno je to ponašanje i prema otpadu i prema okolišu, a posebno označene boje spremnika dodatno olakšavaju posao. Podsjetimo da je tako plavi spremnik, bilo da je riječ o kanti ili vreći, namijenjen papiru i kartonu. U žute spremnike odložit će se plastika i višeslojna ambalaža, poput tetrapaka, dok se u zelene treba odlagati samo staklena ambalaža. Kako se otpad prikuplja i odvaja u Bjelovaru i okolici, zna Stipe Crnković, predstavnik radnika Komunalca Bjelovar.

– Usprkos aktualnosti drugih tema, ni tema gospodarenja otpadom nije zanemariva. Evo par podataka na temu količine odvojenog, prikupljenog otpada u 2019. godini za grad Bjelovar. Prošle godine prikupljeno je skoro 1000 tona papira, plastike 184 tone, ambalažnog stakla više od 131 tone, a ravnog stakla 4,32 tone. Tekstila je prikupljeno preko 80 tona, starih baterija 682 kilograma, drveta preko 158 tona, elektroničkog otpada 44 tone, različitih vrsta željeza i obojenih metala 15 tona. Stiropora u prošloj godini nije prikupljeno ništa tako da su ti podaci prebačeni na ovu godinu. Još je prikupljeno 28 tona guma, 12 tona lampiona i 78 tona građevinskog otpada – kaže Crnković.

Ukupna količina odvojenog otpada u prošloj godini je oko 1700 tona, a znaju se i trenutni podaci za 2020. godinu.

– Do sada je u ovoj godini prikupljeno 325 tona odvojenih komponenti. Očekujem da ćemo ove godine prebaciti prošlogodišnje podatke – kaže Crnković.

Podsjetimo i što se odlaže u spremnik za ostali otpad.

– Zapravo se to odnosi na onečišćenu ambalažu, primjerice od čišćenja u kući i slično. No kako je počelo odvajanje otpada, malo toga završava u spremnicima za ostali otpad – kaže Crnković.

Posebna podjela otpada odlaže se u smeđe kante. Radi se o biootpadu, odnosno kuhinjskom otpadu (ostacima od pripreme hrane) te vrtnom ili zelenom otpadu.

– Svima koji imaju okućnicu preporučujem da biootpad, ako ne moraju, ne bacaju u kantu. Najveći ključ rješenja naših pokazatelja je da smo u odnosu na godinu prije na odlagalište odvezli oko 2400 tona otpada manje što je jako dobro. Većina toga bio je biorazgradivi otpad koji je do sada završavao u kanti za ostali otpad, a kojemu tamo nije mjesto – naglašava Crnković.

Inače, Komunalac Bjelovar pruža uslugu odvoza otpada na području grada Bjelovara i osam općina. Uz sve ostale potrebne usluge koje se mogu pronaći na njihovim web stranicama. (D. Aleksić)

 

(Članak pod pokroviteljstvom tvrtke Vodne usluge d.o.o.)

PODIJELI S PRIJATELJIMA!